Scholtz & Partners

SCHOLTZ & PARTNERS
Administratie- En Belastingkundigen
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:


.WELKOM
Sinds 1982 zijn wij (en veelal in teamverband) actief als adviseur (administratie- en belastingkundigen) van MKB- en privé-huishoudens. In het team een RB, en daarmee is er aansluiting op het kenniscentrum van Register Belastingadviseurs en de PE. Vanwege automatisering zijn wij na verstrijken van jaren steeds minder van de bonnetjes, en meer van de andere kwesties. Tot de andere kwesties behoort steeds vaker raad en juridische bijstand. Klanten (in spé) die de administratie willen uitbesteden zijn uiteraard nog steeds welkom, maar er is een goede kans dat een bezoeker van deze site advies betreffende autobelastingen of de belastingkundige afwikkeling van de handel in edelmetalen zoekt. Die is ook aan het goede adres. Advies betreffende de inrichting van een administratie, de administratieve en de lange reeks fiscale verplichtingen vormen de hoofdmoot van onze werkzaamheden.

Over juridische bijstand afkomstig van een belastingadviseur: de act met het witte konijn dat tijdens de beroepsfase uit de hoed van de belastingadviseur getrokken wordt is iets uit het verleden aan het raken. Althans, truucjes met witte konijnen van de belastingadviseur leveren in afnemende mate voor de belastingplichtige een positief rechtsgevolg op. En dus zien we het witte konijn minder en minder. Advies van een belastingadviseur in de bezwaarfase kan dus veel meer gewicht krijgen dan in de beroepsfase. Doordat de belanghebbende zich de inhoud van het advies in de vorm van een standpunt eigen kan maken. En tijdens de fase van het bezwaar vormen standpunten van de belanghebbende geen juridisch foefje (bedacht door de belastingadviseur). Goede raad kost hier veelal heel weinig, en goed advies niet veel meer.
DIENSTEN
Inkomstenbelasting / Toeslagen
Administratie
Salarisadministratie en Loonbelasting
Vennootschapsbelasting
Omzetbelasting
WOZ
Autobelastingen
Metalen
EXPATS
If you're the employer or the employee; when it comes to taxes, social security, pensions and legal matters relating to employment in the Netherlands you're looking for answers and results. Preferable quick and fast.

Aside the 30% rule for expats and other general points on any short list of things to do in relations to 'overseas' employment, moving from one legal system to another creates opportunities. Employers tend to keep focused on the short list, employees might have for good reason a wider perspective. But both have to move at the same speed.

To optimize time available we offer 'on the road' service, fully licensed. Talking about matters, getting to know your personal circumstances, while you get for instance from home to work is the sensible (cost reducing) thing to do. Considering there is limited time and means to serve your goal. And when the talking is done, but the trip ain't over: 220V + internet are available in the car.
STARTERS
Startende ondernemers zijn er in vele soorten en maten. Binnen de zogenoemde groep ZZP'ers zijn pseudo-ondernemers (personeel zonder rechten) geen uitzondering. Het aantal mensen dat als ondernemer vooruit denkt, investeert en met een investering zelfstandig een bron van inkomen verwerft is al een stuk kleiner. En een absolute minderheid van ondernemingen start met personeel, doorgaans niet zonder de 'zekerheid' van externe financiering, van bank, familie en/of subsidieverstrekker. Bij voorbaat sluiten wij niet een bepaalde soort of maat ondernemer uit, of hebben wij een voorkeur die aan soort of maat kleeft. Geschiktheid voor elkaar is wat we allemaal zoeken.

Naast het zelfstandig beroep van adviseur dat wij decennia uitoefenen zijn wij ook elders als ondernemer actief (geweest). Genoeg lessen om een starter breed van dienst te kunnen zijn. Wij dragen graag bij aan een al goed bedrijfsplan. Dat plan mag best een ruwe diamant zijn, hier is niemand vies van een beetje slijpen en poetsen. Dat slijpen en poetsen is deels als vanzelfsprekend onze investering in een vertrouwensrelatie voor de lange termijn. Maar het bestaat niet dat wij een bedrijfsplan bedenken en die vervolgens bij ons zelf ter beoordeling neerleggen, voordat die wordt aangeboden bij een van de financiers (SDR).
DOWNLOADS
KINDEROPVANGTOESLAG
Van de Inkomensafhankelijke regelingen is de Kinderopvangtoeslag de regeling met de meeste kans op problemen. Corrigeert Belastingdienst Toeslagen omdat niet aan de voorwaarden werd voldaan dan is de correctie 100% + kosten. Van de berichtgeving rond 'fraude' met Kinderopvangtoeslag moet begrepen zijn dat gratis niet bestaat. Niemand betaalt een 'eigen bijdrage' want het begrip 'eigen bijdrage' bestaat formeel niet. De rekening van de Kinderopvang moet simpelweg op tijd en volledig worden voldaan. Of anders dient er een aan Belastingdienst Toeslagen doorgegeven betalingsregeling te zijn.

Ouders die volledig en op tijd de rekening betalen, zonder voorbehoud en op tijd wijzigingen doorgeven aan Belastingdienst Toeslagen, zijn die zeker van het recht op Kinderopvangtoeslag?
WOZ IS GEBASEERD OP FICTIE artikel 17 Wet WOZ
"De waarde (van een onroerende zaak) wordt bepaald op de waarde die aan de onroerende zaak dient te worden toegekend, indien de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen en de verkrijger de zaak in de staat waarin die zich bevindt, onmiddellijk en in volle omvang in gebruik zou kunnen nemen."

Naar onze inschatting is deze fictie de grote onbekende bij (aspirant) woningbezitters, terwijl deze zeker in het Amsterdamse in zeg eens 80% van de gevallende mede de mate van heffing bepaalt.

Wordt de eigenaar van de woning op niet eigen grond (erfpacht) aangeslagen voor de grond die niet van hem is?
PRIVEGEBRUIK AUTO VAN DE ZAAK Handelingen Tweede Kamer, artikel 3.20 Wet IB
Aanleiding een bijzondere regeling voor het privégebruik van een auto van de zaak te treffen, was de wens dit gebruik op een praktisch uitvoerbare wijze bij de belastingheffing tot uitdrukking te brengen. Vrijwel iedereen kent het forfait in %, minder weten over de maximale bijtelling in Euro. Het idee van de maximering stamt uit het guldentijdperk (vergaderjaar 1949-1950).

Terwijl de auto anno 2017 optioneel is uitgerust met een boordcomputer (die op een praktisch uitvoerbare wijze ritten betrouwbaar registreert), is het dan zo vanzelfsprekend dat een forfaitaire onttrekking als grondslag voor belastingheffing dient?
ZZP, DE VAR & DBA HOAX artikel 3.5 Wet IB
De VAR is nimmer bedoeld geweest als een vrijwaringsbewijs voor de Inkomsten- of Loonbelasting. In elk geval niet in de betekenis van een 'license to kill' of kaperbrief.

Maar met dat in de praktijk het toezicht op schijnconstructies beperkt is gebleven (een assistent is zelden nog in loondienst), kan het gebeuren dat het geloof hecht dat de VAR gewerkt heeft. Controles bleven immers uit. En diegene die bezocht werd door de FIOD moet wel een hele grote slechterik zijn.

Ten tijde van de VAR was het een opdrachtgever ook aangeraden om de praktijk te blijven toetsen, alleen de raad werd vergeten. En nu moet de DBA een vrijwaringsbewijs vervangen wat nooit bestaan heeft, hoe doe je dat?
GELD
GELD VERSUS WETTIGE BETAALMIDDELEN
Niet voor het eerst eind jaren '80 van de vorige eeuw, vervolgens 20 jaar later blijken goud en zilver hun aantrekkingskracht niet te hebben verloren. De handel in edelmetaal wordt in Europa grotendeels geregeld door btw-wetgeving, door de 'bijzondere regeling voor beleggingsgoud' in het bijzonder. Deze Europese wetgeving laat de lidstaten in drie groepen uiteenvallen met ieder een eigen regime van handhaving en toezicht. In lidstaten die een gereguleerde goudmarkt hebben (in de praktijk uitsluitend de UK), lidstaten die kiezen voor wat genoemd kan worden een praktische sluiting van de goudmarkt voor 'particulieren' (dat blijken stuk voor stuk landen te zijn die niet meedoen aan de Euro als Polen), en lidstaten die kiezen voor een goudmarkt die open lijkt maar in werkelijkheid bewaakt wordt met zogeheten 'flankerende maatregelen'. Maatregelen die in de volksmond gewoon strafmaatregelen heten (dat blijken stuk voor stuk lidstaten te zijn die meedoen aan de Euro als Nederland). Die strafmaatregelen kunnen werking krijgen zodra niet aan de voorwaarden verbonden aan de toepassing van de btw-vrijstelling voor de transacties met goud is voldaan. Belangrijk, niet goud is vrijgesteld van btw, de transactie is dat onder voorwaarden. En aangezien Nederland weigert ingezetenen die edelmetaal opkopen te voorzien van een btw-nummer, te voldoen aan de voorwaarden van de vrijstelling, is er iedere dag de kans dat die ingezetenen eerst aangemerkt worden als niet aangemelde btw-ondernemer, en vervolgens vanwege het verzuim worden getroffen door de strafmaatregelen. Slotstuk zou dan zijn het verkopen van om naheffing en boetes te kunnen betalen.

Rond dit thema vormen wij sinds 2008 een vast team met de leden van het kantoor Hoogesteger & Boerman.

Primair zijn wij uit op rechtsbescherming voor diegene die meer dan incidenteel (meer dan één keer) fysiek edelmetaal opkoopt. Daarvoor is nodig een btw-nummer. Feit is dat met een btw-nummer er vervolgens ook recht op teruggaaf van (op zilver, platina of palladium etc) betaalde btw bestaat. Die weg is voorlopig voor de meerderheid van opkopers afgesloten. De afloop van de zaken tot zover heeft opgeleverd dat 'particulieren' op een andere manier en onder voorwaarden hun op zilver etc betaalde btw terugkrijgen. De oplossing loopt langs de achterdeur van artikel 29 Wet OB en is door de Belastingdienst geaccepteerd.

Er is een belangrijke beperking aan de rechtsbescherming die wij kunnen organiseren, al krijgt iedere opkoper van edelmetaal een btw-nummer. De Inkomstenbelasting kent nog de zogeheten Richtige Heffing en sla de APV van een willekeurige Gemeente er maar op na. Uiteindelijk is er naast de zachte hand ook nog de harde hand van het bestuur.

Edelmetaal biedt in de Estate Planning mogelijkheden. En dan bedoelen we niet het uit zicht krijgen van Euro's door ze om te zetten in iets anders.

Wij ontvangen belangstellenden uitsluitend op afspraak, verstrekken geen koersadvies maar uitsluitend helderheid betreffende de werking van een set van regels. In elk geval is met dit stukje tot zover nog maar eens bevestigd; een transactie zonder risico van een andere partij bestaat niet. Maar dat is niet uniek verbonden aan edelmetaal.
CONTACT
WIJ PROBEREN BINNEN
24 UUR
TE REAGEREN
Postadres:
Waregemstraat 18
1066 TL Amsterdam
Bezoekadres:
Berenstraat 7
1016 GG Amsterdam
Tel: 020 6155842
Fax: 020 6155856
Kamer van Koophandel Amsterdam 34190714
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu