Ga naar de inhoud
Administratie-Kantoor Scholtz Administraties
Administratie En Belastingkundigen
+3120 6155842

Translate This Page
DOORGAAN IN 2021
Op zoek naar een goed, en dus betrouwbaar Administratie-Kantoor in Amsterdam. En dan?
Aangiftehulp Vanaf 50 Euro

Overstappen Administratie-Kantoor

De keuze om over te stappen van het ene Administratie-Kantoor naar het andere is een belangrijke stap. In het beste geval verloopt die met medewerking van alle betrokkenen. In het ergste geval lijkt de overstap op een echtscheiding waar de vertrekkende partner een nieuwe liefde heeft. In geen geval mag het overstappen van Administratie-Kantoor betekenen dat delen van de administratie verloren zullen gaan.

Heeft u eenmaal de beslissing genomen om over te stappen, dan is het maken van een goede checklist belangrijk. Heeft u bijvoorbeeld ooit een boekenonderzoek van de Belastingdienst gehad, dan wilt u in bezit blijven van het controleverslag.

Administratie
Alles wat u het Administratie-Kantoor brengt aan administratie, dat blijft van u. En zover u delen van uw administratie nog niet retour heeft ontvangen, zal uw Administratie-Kantoor uw administratie op eerste verzoek gereedmaken voor afhaling. Daar is een uitzondering op, in het geval er openstaande facturen bestaan die u nog moet voldoen. Dan kan het Administratie-Kantoor het recht op retentie inzetten.

Computer-Administratie
Zodra u de historische cijfers van de administratie binnen de bedrijfsvoering gebruikt, bijvoorbeeld om resultaten van vandaag te vergelijken met voorgaande jaren, heeft voortzetting van de administratie met dezelfde boekhoudsoftware de voorkeur. Het converteren van computerbestanden gaat zelden vlekkeloos, een harde knip in de administratieve verwerking vanwege het gebruik van andere boekhoudsoftware levert jaren ergernis op. Onbedoelde trendbreuken vormen ook nog eens een fiscaal risico. Beschikt u zelf over de boekhoudsoftware is er geen probleem. Wordt uw administratie verwerkt met behulp van boekhoudsoftware van uw huidig Administratie-Kantoor, dan is behoud van de Computer-Administratie een belangrijk aandachtspunt binnen de overstap.

Een Administratie-Kantoor is niet verplicht een back-up van de Computer-Administratie te verstrekken. U heeft recht op een afschrift van de administratieve verwerking. Het Administratie-Kantoor kan er voor kiezen medewerking te beperken tot het printen van de administratieve verwerking, op papier of pdf-formaat. Waarom heeft u geen recht op een back-up? Aan de inrichting van een Computer-Administratie is in meer of mindere mate intellectueel eigendom verbonden, bezit van het Administratie-Kantoor. In veel gevallen zal tegen een redelijke financiƫle vergoeding een back-up worden verstrekt.

Belastingaangiften En Overige Opgaven
Als het goed is dan heeft het Administratie-Kantoor u op de hoogte gehouden van de aangiften en overige opgaven die namens u werden ingediend, en heeft u voor akkoord getekend. Zijn er aangiften Inkomstenbelasting, Omzetbelasting, Loonbelasting of overige aangiften en opgaven als van werknemer-gegevens niet in uw bezit? Zorg dat deze (nogmaals) aan u worden verstrekt.

Corrigeren Belastingaangifte

Het belastingrecht verlangt consistent  gedrag. De ondernemer, of het Administratie-Kantoor namens de ondernemer, heeft bij de winstbepaling gebruik gemaakt van eenmalig keuzerecht. Een overstap naar een ander Administratie-Kantoor geeft geen recht keuzes te herzien. En welke keuzes gemaakt zijn blijkt vaak pas bij bestudering van de administratie vorige boekjaren. En al stapt u over bij het begin van een nieuw belastingjaar, op enig moment kan het gebeuren dat blijkt dat er in een eerder belastingjaar een ongelukkige keuze werd gemaakt, of een belastingverplichting onjuist (te hoog of te laag) werd aangegeven.

Blijkt een belastingaangifte of opgaaf uit het verleden onjuist, dan dient deze gecorrigeerd te worden. Een keuze kan onder voorwaarden gevolgd worden door een nieuwe keuze.
Scholtz Administraties - Bezoekadres (alleen op afspraak): Berenstraat 7 Amsterdam
Postadres: Waregemstraat 18 1066 TL Amsterdam - Kamer van Koophandel 68116128
Email: scholtzenpartners@gmail.com
Terug naar de inhoud