Ga naar de inhoud
Administratie-Kantoor Scholtz Administraties
Administratie En Belastingkundigen
+3120 6155842

Translate This Page
DOORGAAN IN 2021
Op zoek naar een goed, en dus betrouwbaar Administratiekantoor in Amsterdam. En dan?
Aangiftehulp Vanaf 50 Euro

Goede Administratie Rust Op Up-To-Date Belastingadviseurs

Al is uw administratie klein, en levert u bonnen aan in een schoenendoos, ook handmatige verwerking en beoordeling moet gebaseerd zijn op de huidige stand van het Belastingrecht. Is de administratie groter, en sprake van computerverwerking, dan dient de inrichting van de administratie aan te sluiten bij dezelfde stand van het Belastingrecht. Denk aan de goede btw-standaardinstellingen die nodig zijn voor het doen van een correcte btw-aangifte, integratie van de salarisadministratie binnen de financiële administratie.

Tip: Niet Voldoen Aan De Bewaarplicht Haalt De Beste Administratie Onderuit
Hoe groot of hoe klein de administratie ook is, of die wel of niet met een behulp van boekhoudsoftware tot stand komt, de administratie biedt u binnen het Belastingrecht géén bescherming indien u niet 7 jaren al wat van belang kan zijn voor de juiste Belastingheffing bewaart. In originele vorm. Digitaal ontvangen en verzonden facturen vragen om meerdere redenen bijzondere aandacht.

Belasting-Adviseur, Vrij Beroep Permanente Educatie
De titel Belasting-Adviseur is onbeschermd, dat betekent: Iedereen mag zich Belasting-Adviseur noemen. Een Belasting-Adviseur van Scholtz Administraties is aangesloten bij het Register Belasting-Adviseurs, en heeft het recht om de titel RB te voeren. Belangrijkste voorwaarde daaraan verbonden is het volgen van permanente educatie, het behalen van studiepunten. In de praktijk betekent dat behoeften van klanten binnen de praktijk gekoppeld kunnen worden aan een kenniscentrum.

Website Van De Belastingdienst

De site van de Belastingdienst is op de diverse belastingwetten gebaseerd. De inhoud is per saldo de mening van de Staatssecretaris van Financiën, en niet meer dan een mening. Volgt u de uitleg en instructies te vinden op Belastingdienst.nl, dan kunt u er op rekenen dat u niet in conflict raakt met de Inspecteur. Echter, het is niet gezegd dat de uitleg op Belastingdienst.nl op alle onderdelen juist is. Het is ook niet gezegd dat de stand van recht, gevormd door rechtspraak, een andere uitleg uitsluit.

De inhoud van Belastingdienst.nl mag u vertrouwen. Gaat u met informatie afkomstig van Belastingdienst.nl aan de slag, print dan de informatie uit en bewaar deze goed. U mag zich niet beroepen op mededelingen gedaan door een medewerker van de Belastingtelefoon. De Rechter heeft daarover keer op keer hetzelfde geoordeeld. Het maakt niet uit of u het gesprek heeft opgenomen of niet. Wel kunt u de Inspecteur aanschrijven. Verzoek de Inspecteur zich uit te spreken over zijn standpunt betreffende een bepaald onderwerp, of onderdeel van uw belastingaangifte.

Scholtz Administraties - Bezoekadres (alleen op afspraak): Berenstraat 7 Amsterdam
Postadres: Waregemstraat 18 1066 TL Amsterdam - Kamer van Koophandel 68116128
Email: scholtzenpartners@gmail.com
Terug naar de inhoud