Telefoon:  025-2543710

Telefoon:  025 2543710

Telefoon:  025 2543710

DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.

Telefoon:  025-2543710
Ga naar de inhoud
NL | EN
DOORGAAN IN 2023
Op zoek naar een goed, en dus betrouwbaar Administratiekantoor. En dan?

ZZP Administratie

Vaak is de administratie van een Zelfstandige Zonder Personeel beperkt van omvang, een computerverwerking van de administratie van een zelfstandig beroepsbeoefenaar is snel relatief tijdrovend en onnodig. Handmatig kan best efficiƫnt zijn. En met de goede samenwerking tussen klant en Administratiekantoor kan de klant veel zelf doen.

De aangifte Inkomstenbelasting voor het laatst afgesloten jaar kan in de meeste gevallen in April ingediend worden, zonder uitstel. Een goed moment om ook de btw-aangifte voor het 1e kwartaal van het lopende boekjaar in te dienen. In die periode is er regelmatig contact tussen klant en Administratiekantoor. De meeste zelfstandig beroepsbeoefenaren kiezen dan vervolgens om zelf de btw-aangifte voor het 2e en 3e kwartaal in te dienen. Ook u kunt leren hoe u dat doet, als u het niet al weet. Hoe u bijvoorbeeld moet omgaan met online-aankopen waarbij de btw naar u verlegd werd. In de maand Januari moet de btw-aangifte voor het 4e kwartaal ingediend worden. Het moment om de gehele administratie van het boekjaar met de btw-aangiften van eerdere tijdvakken door het Administratiekantoor te laten beoordelen.

Het verzorgen van een ZZP Administratie voor een zelfstandig beroep, inclusief een eenvoudige aangifte Inkomstenbelasting kost zelden meer dan 500 Euro per jaar. Is er sprake van een onderneming dan hangen de kosten sterk af van de aard en omvang van de onderneming, en de verdeling van werkzaamheden tussen de ondernemer en het Administratiekantoor.

Tip: Schijnzelfstandigheid
Zelfstandige Zonder Personeel is geen formeel begrip binnen het Belastingrecht, en is toch een veel gebruikt oormerk. Een zelfstandig ondernemer heeft een onderneming, of een zelfstandig beroep. Is er binnen uw situatie geen sprake van een onderneming of zelfstandig beroep, dan is er waarschijnlijk sprake van schijnzelfstandigheid. Dit heeft weinig of geen gevolgen voor de Omzetbelasting. Schijnzelfstandigheid vormt toch een risico voor de opdrachtgever, en opdrachtnemer. Het risico voor de opdrachtnemer, of beter gezegd de werknemer waarvoor de werkgever geen belasting en sociale premies afdraagt, blijft zeer beperkt zolang er geen ondernemersfaciliteiten Inkomstenbelasting worden geclaimd. Bij schijnzelfstandigheid loopt de opdrachtnemer risico de MKB-vrijstelling en zelfstandigenaftrek na controle van de Belastingdienst te verliezen, indien op aangifte aanspraak op deze faciliteiten werd gemaakt.

Tip: Kleine Ondernemersregeling BTW
Ondernemers met een omzet lager dan 20.000 Euro kunnen kiezen voor de Kleine Ondernemersregeling. Kort gezegd vervalt dan de btw-aangifteverplichting. Er mag aan de afnemer geen factuur uitgereikt worden waarop btw staat vermeld. En het recht op aftrek van btw vervalt. De Kleine Ondernemersregeling van de Wet Omzetbelasting zou een administratieve verlichting opleveren. Wat bijna nooit het geval is. Immers, de administratieve verplichtingen Wet Inkomstenbelasting blijven bestaan. In het economisch verkeer verslechterd de positie van de ondernemer als die aan de ander laten weten 'u bent groot, en ik ben klein'. In een beperkt aantal gevallen levert de Kleine Ondernemersregeling een verbetering van de concurrentiepositie op. Uitsluitend in de gevallen dat de afnemers van de onderneming de btw niet in aftrek kunnen nemen. Denk bij die afnemers dan aan consumenten en niet btw-ondernemers.

Administratie Onderneming

De administratie van een onderneming zal met boekhoudsoftware verwerkt zijn. Het kan zijn dat de ondernemer de gehele verwerking uitbesteed, of dat binnen de onderneming een administrateur (de ondernemer zelf) aanwezig is. De computerboekhouding moet zorgvuldig worden ingericht. Uitvoeringsregelingen binnen het belastingrecht verlangen een bepaalde inrichting, en afhankelijk per bedrijfstak is een economisch model ook de fiscale standaard. De ondernemer met personeel moet bepaalde controles snel en gemakkelijk kunnen uitvoeren. Scholtz Administraties weet wat nodig is, en levert betaalbare administratieve oplossingen die de onderneming en de ondernemer past.

Tip: Bewaarplicht
Ondernemers kennen de bewaarplicht, en velen zetten die plicht na 7 jaar om in een weggooi-recht. Alsof het aan te bevelen is om de gehele boekhouding weg te gooien, zodra de verplichting te bewaren vervalt. Natuurlijk bewaart u niet ieder benzinebonnetje tot in de eeuwigheid, maar denk goed na voor u iets niet bewaart. Een ander doet het niet voor u, dat is het uitgangspunt. Het is geraden computerboekhouding wel tot de eeuwigheid te bewaren.

Aan on-line computerboekhouding kleven dus nadelen. En het grootste nadeel heeft alles te maken met bewaren van belangrijke bestanden. Aanbieders kunnen failliet gaan.

Salarisadministratie
Salarisadministratie krijgt vaak ten onrechte een andere aandacht als de financiƫle administratie. De meeste ondernemers hebben nog oog voor Cao-verplichtingen, naast de wettelijke verplichtingen. De salarisadministratie dient primair de nakoming van verplichtingen Loonbelasting en Sociale Wetten, en wordt gezien als een pure last voor de onderneming. Terwijl een beslissing van een salarisadministrateur grote gevolgen kan hebben voor een personeelslid. Een relatief kleine bonus opnemen in het bruto-loon heeft gevolgen voor de aanspraak op Toeslagen van het personeelslid. Terwijl dezelfde bonus uitbetaald via de Werkkostenregeling zonder gevolg voor de aanspraak op Toeslagen blijft. Het is maar een voorbeeld. Feit is, een ondernemer kan met een bepaalde aandacht voor de salarisadministratie personeel en zich zelf een plezier doen. Een last omzetten in een lust.
Scholtz Administraties
Maria Margaretalaan 39, 2157 NM Abbenes
Kamer van Koophandel 68116128
Scholtz Administraties
Maria Margaretalaan 39, 2157 NM Abbenes
KvK 68116128
Scholtz Administraties
Maria Margaretalaan 39, 2157 NM Abbenes - Kvk 68116128
Terug naar de inhoud