Telefoon:  025-2543710

Telefoon:  025 2543710

Telefoon:  025 2543710

DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.

Telefoon:  025-2543710
Ga naar de inhoud
NL | EN
DOORGAAN IN 2023
Op zoek naar een goed, en dus betrouwbaar Administratiekantoor. En dan?

Goede Boekhouder Rust Op Up-To-Date Belastingkennis

Al is uw administratie klein en levert u in een schoenendoos aan, ook handmatige verwerking en beoordeling moet gebaseerd zijn op de huidige stand van het Belastingrecht. Is de administratie groter, en sprake van computerverwerking, dan dient de inrichting van de administratie aan te sluiten bij dezelfde stand van het Belastingrecht. Denk aan de goede btw-standaardinstellingen die nodig zijn voor het doen van een correcte btw-aangifte, en integratie van de salarisadministratie binnen de financiële administratie.

Achter elke goede boekhouder staat een up-to-date belastingadviseur.

Tip: Niet Voldoen Aan De Bewaarplicht Haalt De Beste Administratie Onderuit
Hoe groot of hoe klein de administratie ook is, of die wel of niet met een behulp van boekhoudsoftware tot stand komt, de administratie biedt u binnen het Belastingrecht géén bescherming indien u niet 7 jaren al wat van belang kan zijn voor de juiste Belastingheffing bewaart. In originele vorm. Digitaal ontvangen en verzonden facturen vragen om meerdere redenen bijzondere aandacht. Bewaar ook het ontvangstbewijs, op de digitaal verzonden factuur staat als het goed is ook de verzenddatum.

Website Van De Belastingdienst
De site van de Belastingdienst is op de diverse belastingwetten gebaseerd. De inhoud is per saldo de mening van de Staatssecretaris van Financiën, en niet meer dan een mening. Volgt u de uitleg en instructies te vinden op Belastingdienst.nl, dan kunt u er op rekenen dat u niet in conflict raakt met de Inspecteur. Echter, het is niet gezegd dat de uitleg op Belastingdienst.nl op alle onderdelen juist is, of dat u deze op de juiste manier begrijpt. En het is zeker niet gezegd dat de stand van het Belastingrecht gevormd door rechtspraak een andere uitleg uitsluit.

De inhoud van Belastingdienst.nl mag u vertrouwen. Gaat u met informatie afkomstig van Belastingdienst.nl aan de slag, print dan de informatie uit en bewaar deze goed. U mag zich niet beroepen op mededelingen gedaan door een medewerker van de Belastingtelefoon. De Rechter heeft daarover keer op keer hetzelfde geoordeeld. Het maakt niet uit of u het gesprek heeft opgenomen of niet. Wel kunt u de Inspecteur aanschrijven. Verzoek de Inspecteur zich uit te spreken over zijn standpunt betreffende een bepaald onderwerp, of onderdeel van uw belastingaangifte. Maar, u laat daarmee wel zien dat u zelf twijfel heeft.

Scholtz Administraties
Maria Margaretalaan 39, 2157 NM Abbenes
Kamer van Koophandel 68116128
Scholtz Administraties
Maria Margaretalaan 39, 2157 NM Abbenes
KvK 68116128
Scholtz Administraties
Maria Margaretalaan 39, 2157 NM Abbenes - Kvk 68116128
Terug naar de inhoud